Herstel na cyberaanval

Bizway zorgt dat je zo snel mogelijk weer operationeel bent.

Onze aanpak

We richten een IT-noodomgeving in

Jouw organisatie is getroffen door een cyberaanval en de hele IT ligt plat. Bizway zorgt dat je zo snel mogelijk weer aan de slag kunt. Eerst brengen we de noodzakelijke bedrijfsprocessen in kaart. Wat is het minimum dat je nodig hebt om lopende zaken aan de gang te houden? Denk aan applicaties, websites, servers, etc. We stellen prioriteiten: bedrijfscontinuïteit is onze primaire zorg, archieven komen later wel.

Binnen een dag bouwen we een noodomgeving waarmee je de essentiële processen weer op een veilige manier kunt uitvoeren.

We herbouwen jouw IT-structuur, maar dan veilig

Als de noodomgeving staat, starten we gelijk met de opbouw van een nieuwe omgeving op basis van onze hoge veiligheidsstandaarden. Stap voor stap vervangen we de noodmiddelen door duurzame oplossingen.

Na enkele weken kan je organisatie de primaire processen uitvoeren in de nieuwe omgeving. Hoelang het duurt voordat jouw IT-omgeving volledig is hersteld, hangt af van de complexiteit. Als dit niet binnen enkele maanden gereed is, wordt de herstelde omgeving in fasen opgeleverd.

Voor de noodomgeving en opbouw sluiten we een kortlopende overeenkomst af. Als de IT weer op orde is, kijken we verder.

Tijdlijn

 

Wie heb je nog meer nodig?

Eerste inventarisatie

Als je bent getroffen door een cyberaanval, schets je zo snel mogelijk een beeld van de schade. Samen met een forensisch bureau (zie onder: ‘Het lek zoeken en dichten’) voer je een pentest uit. Hieruit volgen de kwetsbaarheden in de huidige omgeving en de eerste aanbevelingen voor de aanpak. Op basis van deze informatie kan Bizway aan de slag. Ook voor partijen als de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie is deze pentest van belang.

Wanneer een ander is doorgedrongen in de IT van jouw organisatie, is er sprake van een datalek. Je bent verplicht dit lek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook degenen wiens gegevens zijn gelekt, moeten worden geïnformeerd (bijvoorbeeld klanten, leveranciers en medewerkers). Laat hun weten dat je stappen onderneemt om zoveel mogelijk schade te voorkomen. Het forensisch bureau helpt je hierbij.

Aangifte doen

Doe altijd aangifte van het datalek bij een digitaal coördinator van de politie, zodat die op zoek kan gaan naar de dader. Lees hier welke stappen je kunt ondernemen om bewijsmateriaal te behouden.

Het lek zoeken en dichten

Om het lek in je IT-beveiliging te vinden is een forensisch onderzoek nodig. Bizway doet dit niet, maar schakelt snel met partijen die dit wel doen. Het incident-response team van ons zusterbedrijf NFIR staat bijvoorbeeld 24/7 klaar om de omvang en inhoud van een cyberaanval zo snel mogelijk in kaart te brengen. Vervolgens stellen zij relevante digitale sporen veilig en onderzoeken de ‘root cause’ van de aanval. Wij brengen jullie graag in contact.

Het forensisch onderzoek van NFIR (of een soortgelijke partij) loopt parallel aan de noodomgeving en heropbouw van Bizway. Terwijl zij de oude omgeving onderzoeken, zorgen wij dat de bedrijfsvoering door kan gaan.

Organisaties die wij helpen

Wij garanderen